New MovieS HD ดูหนังออนไลน์ หนังใหม่ หนัง HD 2023

New MovieS HD ดูหนังออนไลน์ หนังใหม่ หนัง HD 2023

The Fabric (2022) : ผ้าผีบอก

The Fabric (2022) : ผ้าผีบอก

ดูหนัง The Fabri

ดูหนัง The Fabric : ผ้าผีบอก ระดับ HD

“เสน่หา มนตรา ปริศนา… และความโกลาหล”

ดูหนังออนไลน์ เรื่อง The Fabric – ผ้าผีบอก : เมื่อ 1,000 ปีก่อน ณ เวียงไชยเชษฐ์บุรี เจ้าหลวงรังสิมันต์ จัดแข่งขันทอผ้าขึ้นเพื่อเลือกชายาองค์ใดองค์หนึ่งมาเป็นเจ้านางหลวงคู่บัลลังก์ แต่ในวันที่ต้องถวายผ้า อัญญานางหอมนวล จากนครผางาม ได้ถูกรัดคอตายในระหว่างทอผ้าเจียนเสร็จ ทิ้งแต่รอยไหมไว้ที่คอและไม่สามารถรู้ได้ว่าใครทำ.

Share
Facebook
Twitter